Údržba, čištění a preventivní prohlídky

Provádíme údržbu, čištění a preventivní prohlídky obráběcích strojů. Cílem je zachování plynulého chodu stroje a nepřerušení výroby.

Jak toho dosáhnout?

 1. Zmapováním stavu stroje:
  • Slouží ke zjištění skutečného stavu stroje, drobných závad, které mohou vyústit v několika týdenní odstávku a nákladnou opravu stroje.
 2. Naplánováním drobných oprav, servisních úkonů k jejich odstranění a objednání náhradních dílů.
 3. Vytvoření údržbových plánů pro každý stroj individuálně.
  • Dle dokumentace od výrobce a zjištěných nedostatků při zjišťování stavu stroje.
 4. Čištění a odrezení stroje, jednotlivých částí stroje a příslušenství, vřeten, os, odtokových kanálků, vodících ploch a přívodů.
 5. Zjištění těsnosti stavu trubek hadic hydraulických a pneumatických obvodů, filtračních složek a náplní.
 6. Zjištění stavu vodících ploch vůlí uložení, geometrie stroje.
 7. Zaškolení obsluhy a údržby do pravidelných údržbových úkonů dle vypracovaných dokumentů.
 8. Vedení dokumentace strojů
  • vypracování kontrolních listů stroje sloužících k zapisování kontroly
  • doplnění náplní stroje včetně servisních úkonů (nákladnost výroby a provozu stroje)

Naše služby poskytujeme řadě firem, naše REFERENCE najdete zde.